A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trong ngành Giáo dục thị xã Ngã Năm

Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trong ngành Giáo dục thị xã Ngã Năm

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.

          - Tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

          - Các mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa; các nội dung khác liên quan đến phong trào phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thị xã.

          - Các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,...


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết