29/03/18  Tin tức - Sự kiện  180
KHÔNG CÓ TÓM TẮT
 25/04/16  Tin của trường  412
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Phường 2.