Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phường 2
Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2023
Ngày đăng: 06-10-2023

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTHÁNG 10/2023

 

I. TRỌNG TÂM.

- Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tổ chức tốt dạy theo chương trình 2018 và chương trình hiện hành.

- Sinh hoạt trong học sinh chủ điểm ngày 20/10 “vì sự tiến bộ của phụ nữ”

- Kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên. Quản lí việc học của học sinh.

- Tổ chức thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy trong các tiết dạy và việc rèn chữ viết cho học sinh.

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch bài dạy theo yêu cầu đảm bảo phát triển năng lực và phẩm chất.

II. CỤ THỂ.

1. Sinh hoạt chủ điểm 20/10

- GVCN sinh trong học sinh về chủ điểm 20/10 trong các tiết sinh hoạt lớp. Từ khối 3- 5.

- GVCN sinh hoạt cho các em làm 1 việc có ý nghĩa ngày 20/10.

- Thông qua việc làm cụ thể ở từng lớp để thể hiện tốt chủ điểm 20/10.

2. Công tác chủ nhiệm và tổ chức rèn viết cho học sinh lớp:

- GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện rèn chữ viết theo vỡtập viết theo chương trình 2018 đối với lớp 1,2, 3 và4; chương trình hiện hành đối với lớp 5.

- Thực hiện trưng bày sản phẩm rèn chữ viết của cá nhân học sinh ở cửa lớp. GV nhận xét bài luyện viết của học sinhtrước khi treo.Chuẩn bị tốt 3 em để thi cấp trường trong tháng 11.

- GVCN nhắc nhở học sinh không được sử dụng bút xoá. Khi cần sửa giáo viên hướng dẫn các em sửa cho đúng, đẹp.

- Xây dựng nề nếp học tập, đảm bảo việc học của học sinh.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi việc viết bài của học sinh, nhắc nhở những em chưa làm bài, viết bài đầy đủ. Thông qua Zalo nhóm lớp giao bài cho học sinh thật cụ thể.

- Thường xuyên nhắc học sinh tư thế ngồi học và viết bài.

3. Việc thực hiện giảng dạy đối với giáo viên

- Lên lớp phải có kế hoạch bài dạy đã được phê duyệt của BGH

- Khi lên lớp giảng bài giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho bài giảng của mình.

- Thường xuyên kiểm tra tập học sinh đối với môn mình giảng dạy. Tập học sinh cần ghi thứ, ngày, tháng, năm. Giáo viên ghi nhận xét vào tập học sinh đối với môn mình phụ trách.

- Quản lí tốt giờ học của học sinh, không để học sinh ra ngoài 1 lần nhiều em hoặc ra ngoài với lí do không cần thiết.

- Đối với các lớp có tivi thực hiện giảng dạy trình chiếu.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng học tập trong các tiết dạy.

- Khi giảng dạy trên lớp dành thời gian giảng bài cho học sinh. Không để học sinh ngồi tại lớp chép bài.

- Giáo viên tổ chức giảng dạy phát huy năng lực cho học, bằng nhiều kỉ thuật dạy học khác nhau, nhằm cho học sinh tương tác HS-HS; GV-HS;. . .

4. Duyệt kế hoạch bài dạy và hồ sơ:

- Kế hoạch bài dạy soạn hết tuần 12. Ghi rõ ngày soạn, ngày dạy. Sau mỗi phần kế hoạch bài dạy cần để thêm phần rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Khi soạn giảng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt về Năng lực (năng lực chung; năng lực đặc thù); phẩm chất.

- Duyệt lịch báo giảng lên đảm bảo trước 2 tuần. Tổ trưởng, giáo viên tự chủ động trình ký và treo lên.

- Hồ sơ nộp về tủ ngày 09/10/2023.Gồm: Kế hoạch bài dạy, sổ dự giờ và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch hoạt động cá nhân.

- Ngày duyệt:

+ Khối 1: ngày 11/10/2023. Lúc 14h00

+ Khối 2: ngày 10/10/2023. Lúc 7h00

+ Khối 3: ngày 10/10/2023. Lúc 14h00

+ Kh4. ối 4: ngày 10/10/2023. Lúc 7h00

+ Khối 5: ngày 12/10/2023. Lúc 14h00

+ Tổ CT: ngày 13/10/2023. Lúc 7h30

- Tổ trưởng, tổ phó sẽ duyệt hồ sơ tổ viên. PHT duyệt hồ sơ tổ trưởng. Trong thực hiện soạn giảng, nếu soạn chưa đạt yêu cầu thì phải soạn lại.

- Việc xây dựng kế hoạch bài dạy đảm bảo các nội dung tích hợp theo kế hoạch dạy học các môn học, trường hợp không tích hợp đủ, đúng thì phải sửa và in lại.

5. Tổ chức thao giảng, dự giờ.

- Mỗi khối tổ chức 2 tiết dự giờ, 1 tiết thao giảng theo hướng nghiên cứu bài học.

- BGH dự giờ sẽ có thông báo riêng trước 3 ngày.

- Các cá nhân được dự giờ cần chuẩn bị kế hoạch bài dạy rời và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiết dạy.

- Tổ trưởng sau khi dự giờ trong tháng nộp các minh chứng về PHT gồm: Phiếu đánh giá tiết dạy có đủ chữ ký của giáo viên dạy và dự, kế hoạch bài dạy đủ theo số lượng dự giờ.

- Thời gian tổ chức dự giờ từ ngày 08-25/10/2023.

- Ngày 26/10/2023 các tổ báo cáo kết quả dự giờ và hồ sơ về PHT.

6. Duyệt đề thi GHKI.

- Ngày 30/10/2023 duyệt đề thi GHKI khối 4 và 5, môn Tiếng Việt và Toán. Đề thi đúng theo qui định. Chọn từ đề thi các tổ viên.

- Tổ trưởng gởi file mền đề thi về PHT và in đề ra khi duyệt đề.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÍ- CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

1. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tháng.

- Tổ trưởng tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 tuần/lần. Theo tuần chẵn vào chiều thứ 6. Thời gian từ 14h00. Trường hợp trùng lịch thì dời sáng thứ bảy.

- Thảo luận sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

2. Tổ chức các phong trào trong lớp học, xây dựng nền nếp học tập

- Tổ chức tốt phong trào rèn chữ viết cho học sinh

- Xây dựng đôi bạn cùng học.

- Bảng tuyên dương hàng tuần, tháng cho học sinh.

- Tổ chức xây dựng nền nếp trong học tập. Xếp hàng ra vào lớp đúng qui định.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 2

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.869.188  - Email: thphuong2.nn@soctrang.edu.vn